Nyttige link

 

For unge og voksne med Asperger Syndrom!

 

1

Åbent for dig på:

Hårlev Bibliotek

ved siden af "Mødestedet"

Bredgade 1

4652 Hårlev

 

Onsdage fra kl. 19 - 21

dog ikke sidste onsdag i måneden.

 

Husk kr. 5,- til "Kaffekassen "

men gratis for medlemmer.

 

Aktivitetskalender finder du under "Arrangementer" samt lidt her på forsiden.

2

Onsdag den 7. november 2018

 

Vi ses på Hårlev Bibliotek i vores mødelokale.

 

 

 

3

Onsdag den 14. november 2018

 

Efterårs hygge i klubben evt. med lidt spil.

Har du noget du gerne vil spile så tage det endelig med.

 

Vi ses ;)

Vi ses i AGiS!

Nyttige link:

Lovtekst - Jura - Hjælp

 

 

www.socialjura.dk

alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv.

 

www. dinretshjaelp.dk

generelle informationer om, hvordan du skal forholde dig i forskellige situationer

i forhold til juridiske problemstillinger.

 

www.retsinformation.dk

indeholder love, administrative forskrifter, lovforslag og Folketingets Ombudsmands udtalelser om aktindsigt

www.socialstyrelsen.dk/viso

VISO rådgiver i sager om:

Udsatte børn, unge og voksne.

Børn, unge og voksne med handicap.

www.dukh.dk

“Brug for rådgivning? DUKH giver gratis og uvildig rådgivning i sager på handicapområdet

 

www.sr-bistand.dk

Står du med sociale og juridiske problemer og savner professionel rådgivning for at komme videre

 

www.advokatvagterne.dk

Advokatvagten er et gratis tilbud til alle borgere, der har brug for personlig, juridisk rådgivning.

 

www.patientombuddet.dk

tager sig af patientklage- og erstatningsankesager, sikrer patienters rettigheder

 

www.bisidderhjaelpen.dk

Bisidderhjælpen tilbyder specialiseret privat socialrådgivning til dig, som ønsker professionel

hjælp til et korrekt og effektivt håndteret sagsforløb ved kommunen, jobcenteret og

statsforvaltningen.

Vidste du at:

 

Pædagogisk bistand ( §85 støtte/kontaktperson ) Socialpædagogisk bistand, efter serviceloven består af en lang række af forskellige typer af hjælp og støtte i forhold til forskellige typer af opgaver, borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv er i stand til at klare.

 

§ 81 - 85a i bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik