Nyttige link

 

For unge og voksne med Asperger Syndrom!

 

1

Åbent for dig på:

Hårlev Bibliotek

ved siden af "Mødestedet"

Bredgade 1

4652 Hårlev

 

Onsdage fra kl. 19 - 21

dog ikke sidste onsdag i måneden.

 

Husk kr. 5,- til "Kaffekassen "

men gratis for medlemmer.

 

Aktivitetskalender finder du under "Arrangementer" samt lidt her på forsiden.

2

Onsdag den 14. decber 2018

Juleafslutning og tak for i år.

Vi mødes i Hårlev og guffer æbleskiver, drikker gløgg, rafler om gaver og spiser vores hjemmelavedeg godter.

 

Tak, til alle, for 2018 og vi ses igen 9.1.- 2019.

Pas på jer!

3

Onsdag den 9. januar 2019

Vi ses i AGiS

og starter op med 6 års fødselsdag.

 

Vi glæder os, rigtig meget, til et nyt år sammen med jer og håber at 2019 må blive et af jeres bedste år.

 

Ses!

 

Vi ses i AGiS!

Nyttige link:

Lovtekst - Jura - Hjælp

 

 

www.socialjura.dk

alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv.

 

www. dinretshjaelp.dk

generelle informationer om, hvordan du skal forholde dig i forskellige situationer

i forhold til juridiske problemstillinger.

 

www.retsinformation.dk

indeholder love, administrative forskrifter, lovforslag og Folketingets Ombudsmands udtalelser om aktindsigt

www.socialstyrelsen.dk/viso

VISO rådgiver i sager om:

Udsatte børn, unge og voksne.

Børn, unge og voksne med handicap.

www.dukh.dk

“Brug for rådgivning? DUKH giver gratis og uvildig rådgivning i sager på handicapområdet

 

www.sr-bistand.dk

Står du med sociale og juridiske problemer og savner professionel rådgivning for at komme videre

 

www.advokatvagterne.dk

Advokatvagten er et gratis tilbud til alle borgere, der har brug for personlig, juridisk rådgivning.

 

www.patientombuddet.dk

tager sig af patientklage- og erstatningsankesager, sikrer patienters rettigheder

 

www.bisidderhjaelpen.dk

Bisidderhjælpen tilbyder specialiseret privat socialrådgivning til dig, som ønsker professionel

hjælp til et korrekt og effektivt håndteret sagsforløb ved kommunen, jobcenteret og

statsforvaltningen.

Vidste du at:

 

Pædagogisk bistand ( §85 støtte/kontaktperson ) Socialpædagogisk bistand, efter serviceloven består af en lang række af forskellige typer af hjælp og støtte i forhold til forskellige typer af opgaver, borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv er i stand til at klare.

 

§ 81 - 85a i bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik