Om Agis samt kontakt

 

For unge og voksne med Asperger Syndrom!

AGISSTEVNS.dk

 

OPSLAG

1

2018

 

Åbent for dig på:

Hårlev Bibliotek

ved siden af "Mødestedet"

Bredgade 1

4652 Hårlev

 

Onsdage fra kl. 19 - 21

 

Husk kr. 5,- til "Kaffekassen "

men gratis for medlemmer.

 

Aktivitetskalender finder du under "Arrangementer" samt lidt her på forsiden.

 

 

2

Onsdag den 21. januar

2018

 

LUKKET I AFTEN

 

Årsagen skyldes arrangementet på fredag :)

3

 

Fredag den 23. marts

2018

 

 

Påskebuffet og Bingo.

 

I har fået en invitation og skal bare melde jer til.

 

Vi ses ved gevinsterne :)

Vi ses i AGiS!

Hvorfor danne foreningen AGiS?

 

 

Fordi der manglede noget i Stevns og omegn!

 

Foreningen AGiS er dannet af en gruppe frivillige forældre til unge/voksne med Asperger Syndrom.

 

Mennesker med dette syndrom bliver hurtigt "brugt", mangler energi og overskud og har brug for at være alene med sig selv.

 

 

 

 

De kæmper ofte med:

 

- isolation

- ensomhed

- at skabe venskaber og at kunne fastholde dem

- selv at skabe kontakt

- svært ved at omstille sig til nyt

- angst og depression, måske

- at give udtryk for tanker og meninger

- at have overskud til andre

- at sætte sig ind i andres tanker og følelser

- o.m.a.

 

AGiS er åben for alle unge/voksne med Asperger Syndrom, eller med blot en mistanke om A.S. samt for deres pårørende, kæreste, ven, familie, kontaktperson m.v.

 

Her kan de unge/voksne møde ligesindede og gensidig forståelse. Her forsøger vi at skabe aktiviteter som tager udgangspunkt i deres ønsker og overskud.

 

Vi er meget stolte af vores børn og deres unikke egenskaber .

De er alle specialister på hver deres område, men at leve med Asperger Syndrom er meget svært, og belastende, i en almindelig hverdag.

 

Også for forældre og pårørende kan det være svært.

Ofte står man meget alene, og uforstående, når det gælder indsigt i adfærd og den manglende trivsel.

Man tænker: "Hendes søskende kan da godt!.... hvorfor ??"

Selv om vi ikke forstår 100% så er vi fuldt accepterende og villige til at opnå indsigt og viden til hjælpe og støtte for vores vidunderlige unge.

 

Den bedste viden opnås gennem åbenhed. Men man skal jo først lige finde ud af hvad der er "galt" og det kan tage meget

lang tid at komme frem til en egentlig udredning.

Umiddelbart opleves det at få "sat navn på nissen" som en meget stor lettelse. Så har man da fået en god forklaring på vanskelighederne og har noget at tage fat i.

 

Men lettelsen afløses ofte af en følelse af sorg over at ens barn er diagnostiseret som handicappet. Men en fin måde at bearbejde sorgen på kan være gennem mødet med andre.

Det er godt at have nogle at snakke med, nogle som forstår, og kender til, ens problemer/vanskeligheder og bekymringer.

 

Over en kop kaffe/te kan vi, som pårørende, dele erfaringer og , på samme måde som de unge, møde ligesindede.

 

Det er meningen at der løbende skal foregå forskellige ting og efterhånden som vi får økonomi til det, bliver arrangementer og events annonceret her på siden, i lokalavisen og på posters i lokale forretninger.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af os fra bestyrelsen:

 

Formand Venke Fro Larsen mobil: 3082 9995

 

Næstform. Charlotte Nyskjold mobil: 2370 7348

 

eller skrive til : agis@agisstevns.dk

 

 

De bedste hilsener og på gensyn

Bestyrelsen for AGiS

 

Adresse: AGiS, Lyderslev Bygade 16, 4660 Store Heddinge. mobil: 30829995 CVR: 34671303